Hør Nat og dag på youtube
 • En smuk lovsang om hvordan Jesu navn kan være vores rustning midt i frygten og stormen. Om hvordan hans navn er et fyrtårn, som kaster lys ind over vores liv når der er mørkt omkring os.

 • Intro
  D#m  
  F#  
  G#m  
  (x2)  
  Vers
  D#m I frygtens mørke
  F# bærer jeg
  dit
  G#m navn som rustning.
  D#m I stormens hærgen
  F# står du fast
  som min
  G#m fæstning.
  Pre-omkvæd
  Du
  B løfter mig ind i dit
  D#m himmelskær
  med dine
  E naglede hænder.
  B Evigt vidner de
  D#m : nåden er
  E her.
  Omkvæd
  Dit
  B navn er en
  F# pejling for min s
  Emaj7 jæl,
  det
  B navn som fort
  F# jener al min p
  Emaj7 ris.
  Dit
  B navn, Jes
  D#m7 us
  Skal på
  Emaj7 ny som solen bryde gennem
  vor morgendis.
  Ml.spil
  D#m  
  F#  
  G#m  
  C-stykke
  /:
  B Løft dit øje
  F# Se din frelser, min
  G#m7 sjæl
  B Frygt ej mere
  F# Jesus fører dig h
  G#m7 jem :/
  B Natten tier, sjælen finder
  F# ro
  Dagen spirer atter f
  G#m7 rem
  Omkvæd
  Dit navn er en pejling for min sjæl...
  Coda
  /: Nat og d
  B ag må min
  F# sjæl
  kun prise dit
  Emaj store navn
  Nat og
  B dag må mit
  F# hjerte kende
  din nådes
  Emaj havn. :/
  I frygtens mørke bærer jeg dit navn som rustning. I stormens hærgen står du fast som min fæstning. Du løfter mig ind i dit himmelskær med dine naglede hænder. Evigt vidner de: nåden er her. Dit navn er en pejling for min sjæl, det navn som fortjener al min pris. Dit navn, Jesus Skal på ny som solen bryde gennem vor morgendis. /: Løft dit øje Se din frelser, min sjæl Frygt ej mere Jesus fører dig hjem :/ Natten tier, sjælen finder ro Dagen spirer atter frem Dit navn er en pejling for min sjæl... /: Nat og dag må min sjæl kun prise dit store navn Nat og dag må mit hjerte kende din nådes havn. :/