Hør Nat og dag på youtube
 • En smuk lovsang om hvordan Jesu navn kan være vores rustning midt i frygten og stormen. Om hvordan hans navn er et fyrtårn, som kaster lys ind over vores liv når der er mørkt omkring os.

 • Intro
  F#m  
  A  
  Bm  
  (x2)  
  Vers
  F#m I frygtens mørke
  A bærer jeg
  dit
  Bm navn som rustning.
  F#m I stormens hærgen
  A står du fast
  som min
  Bm fæstning.
  Pre-omkvæd
  Du
  D løfter mig ind i dit
  F#m himmelskær
  med dine
  G naglede hænder.
  D Evigt vidner de
  F#m : nåden er
  G her.
  Omkvæd
  Dit
  D navn er en
  A pejling for min s
  Gmaj7 jæl,
  det
  D navn som fort
  A jener al min p
  Gmaj7 ris.
  Dit
  D navn, Jes
  F#m7 us
  Skal på
  Gmaj7 ny som solen bryde gennem
  vor morgendis.
  Ml.spil
  F#m  
  A  
  Bm  
  C-stykke
  /:
  D Løft dit øje
  A Se din frelser, min
  Bm7 sjæl
  D Frygt ej mere
  A Jesus fører dig h
  Bm7 jem :/
  D Natten tier, sjælen finder
  A ro
  Dagen spirer atter f
  Bm7 rem
  Omkvæd
  Dit navn er en pejling for min sjæl...
  Coda
  /: Nat og d
  D ag må min
  A sjæl
  kun prise dit
  Gmaj store navn
  Nat og
  D dag må mit
  A hjerte kende
  din nådes
  Gmaj havn. :/
  I frygtens mørke bærer jeg dit navn som rustning. I stormens hærgen står du fast som min fæstning. Du løfter mig ind i dit himmelskær med dine naglede hænder. Evigt vidner de: nåden er her. Dit navn er en pejling for min sjæl, det navn som fortjener al min pris. Dit navn, Jesus Skal på ny som solen bryde gennem vor morgendis. /: Løft dit øje Se din frelser, min sjæl Frygt ej mere Jesus fører dig hjem :/ Natten tier, sjælen finder ro Dagen spirer atter frem Dit navn er en pejling for min sjæl... /: Nat og dag må min sjæl kun prise dit store navn Nat og dag må mit hjerte kende din nådes havn. :/