Hør Nat og dag på youtube
 • En smuk lovsang om hvordan Jesu navn kan være vores rustning midt i frygten og stormen. Om hvordan hans navn er et fyrtårn, som kaster lys ind over vores liv når der er mørkt omkring os.

 • Intro
  C#m  
  E  
  F#m  
  (x2)  
  Vers
  C#m I frygtens mørke
  E bærer jeg
  dit
  F#m navn som rustning.
  C#m I stormens hærgen
  E står du fast
  som min
  F#m fæstning.
  Pre-omkvæd
  Du
  A løfter mig ind i dit
  C#m himmelskær
  med dine
  D naglede hænder.
  A Evigt vidner de
  C#m : nåden er
  D her.
  Omkvæd
  Dit
  A navn er en
  E pejling for min s
  Dmaj7 jæl,
  det
  A navn som fort
  E jener al min p
  Dmaj7 ris.
  Dit
  A navn, Jes
  C#m7 us
  Skal på
  Dmaj7 ny som solen bryde gennem
  vor morgendis.
  Ml.spil
  C#m  
  E  
  F#m  
  C-stykke
  /:
  A Løft dit øje
  E Se din frelser, min
  F#m7 sjæl
  A Frygt ej mere
  E Jesus fører dig h
  F#m7 jem :/
  A Natten tier, sjælen finder
  E ro
  Dagen spirer atter f
  F#m7 rem
  Omkvæd
  Dit navn er en pejling for min sjæl...
  Coda
  /: Nat og d
  A ag må min
  E sjæl
  kun prise dit
  Dmaj store navn
  Nat og
  A dag må mit
  E hjerte kende
  din nådes
  Dmaj havn. :/
  I frygtens mørke bærer jeg dit navn som rustning. I stormens hærgen står du fast som min fæstning. Du løfter mig ind i dit himmelskær med dine naglede hænder. Evigt vidner de: nåden er her. Dit navn er en pejling for min sjæl, det navn som fortjener al min pris. Dit navn, Jesus Skal på ny som solen bryde gennem vor morgendis. /: Løft dit øje Se din frelser, min sjæl Frygt ej mere Jesus fører dig hjem :/ Natten tier, sjælen finder ro Dagen spirer atter frem Dit navn er en pejling for min sjæl... /: Nat og dag må min sjæl kun prise dit store navn Nat og dag må mit hjerte kende din nådes havn. :/