Beskrivelse af Worship Today

WorshipToday er stedet hvor du kan finde nye danske lovsange skrevet af sangskrivere og lovsangsledere fra kirker og kristne fælleskaber rundt om i Danmark, samt finde inspiration til lovsangen og musiklivet i den kirke eller forening du står i. 

WorshipToday er et samarbejde mellem LM-musik og IM-musik. Vi ønsker at opmuntre og støtte dansk lovsang og sangskrivning gennem sparring til sangskrivere, videopræsentation af nye danske lovsange, samt undervisning i lovsang og lovsangledelse.

Rettigheder

Du må kun bruge worshiptoday.dk til privat brug. Hvis du har brug for at kopiere sangen eller gemme sangen på pc til visning på storskærm i dit fællesskab, skal du sikre dig, at I har de nødvendige rettigheder. Vi anbefaler et CCLI abonnement til menigheden/fællesskabet.

Fremfører du sangen til en offentlig koncert, skal det derudover opgives til KODA. Gudstjenester og gudstjenestelignende samlinger er dog fritaget efter gældende aftale.

Du kan læse mere om reglerne på im-musik.dk eller på ccli.com og koda.dk.

Folket bag WorshipToday

Nicolai Abildtrup Sørensen

Nicolai er uddannet i musik fra Det Jyske Konservatorium og har i mange arbejdet med lovsang, bl.a. på Å-festival og Hjallerup Bibelcamping. Nicolai er også engageret i forskellige lovsangsteams i Aarhus Bykirke og er ansat som musiklærer på Børkop Højskole.

Aleksander Asmussen

Aleksander har været engageret i lovsang i mange år og er til daglig ansat som lovsangsleder i Frimenigheden Broen i Vejle, hvor han leder de forskellige lovsangsteams. Aleksander arbejder også som lærer på Bøgballe Friskole.

Peter Ringgaard

Peter Ringgaard har i mange år været engageret i lovsang på forskellig vis, bl.a. som musikkonsulent i IM-musik og som medlem af lovsangsbandet "Af hjertet for Herren". Peter er desuden ejer af produktionsselskabet Atlas Music og står bag flere af produktionerne her på siden.

Christian Engmark

Christian er musikkonsulent i Luthersk Mission og har tidligere været musiklærer på Nordsjællands Efterskole. Han arbejder med at inspirere og motivere frivillige til sang og musik ved bl.a. at undervise i lovsangsledelse og lovsangens betydning for menigheden. Christian er medredaktør på www.nodebasen.dk., og i sin fritid skriver han sange og spiller i bandet nor:lyd.

David Kristoffersen

David er lovsangsleder i Aarhus Bykirke, musikstuderende på Aalborg Universitet og betragter lovsang som sit primære musikalske omdrejningspunkt. Han fokuserer på det musikalske udtryk i danske lovsange og er derudover meget interesseret i sangskrivning og musikalsk formidling primært rettet mod unge.

Daniel Hertz Sørensen

Daniel går på HHX i Vejle, og bruger meget af sin fritid på foto og video produktion. Han har været med til at stå for storskærmsproduktioner til bla. Å-Festival. Daniel er en del af video teamet, og har været med til at lave flere af videoerne, som WorshipToday har udgivet.

Daniel Damm

Daniel Damm er web-administrator i Indre Mission og har blandt meget andet med programmering og vedlighold af denne side at gøre. Derudover er Daniel engageret lovsang i på forskellig vis i Kolding-området.

Benjamin Hougaard

Benjamin er viceskoleleder på Haderslev Kristne Friskole og tidligere landsleder i IM-musik. Han arbejder i sin fritid bl.a. med sangskrivning til både børn og voksne, og han har ledt lovsang i forskellige sammenhænge og til forskellige stævner. Benjamin leder også det lokale lovsangsteam i IM i Haderslev.