Hør Åbn mine øjne på youtube
 • "Åbn mine øjne"er skrevet af Benjamin Hougaard. Sangen er en bøn om, at Gud må åbne vores øjne, ører og hjerte og tale til os, så vi forstår mere af hvem han er og mærker hans ufattelige og frisættende kærlighed til os.

  Node fås her: https://www.nodebasen.dk/products/L2014-01/aaben-mine-oejne/

   

 • Intro
  A  
  D  
  A  
  D  
  Vers 1
  A Åbn mine ø
  D jne,
  A så jeg s
  D er, hvem du er.
  A Åbn mine ø
  D rer,
  så jeg
  Esus hør' hvad du har at si
  E '.
  Bro
  Jeg har
  E/G# brug for d
  A ig, kom og
  D rør ved m
  E ig.
  Omkvæd
  A Gør det stille
  E i mit indre,
  A sæt mig n
  A/C# ær hos d
  D ig.
  E Rens det
  -/G# ud, alt
  A det som
  -/C# hindrer
  D det, du gør i
  Esus mig.
  A Tal til mig, og l
  E ad mig høre
  A dine
  -/C# ord til t
  D røst,
  E led mig
  -/G# med din
  A sande,
  -/C# klare,
  D underf
  E ulde
  A røst.
  (intro herfra)  
  Vers 2
  A Åbn mine h
  D ænder,
  A så jeg
  D kan ta' imod.
  A Åbn mit h
  D jerte,
  fyld mig
  Esus op med din kærlighed
  E .
  Bro
  Jeg har
  E/G# brug for d
  A ig, kom og
  D rør ved m
  E ig.
  Omkvæd
  A Gør det stille
  E i mit indre...
  C-stykke
  F#m Far, jeg er
  E/G# klar!
  Send din ån
  A d,
  tag min hå
  Bm nd,
  tal til mig
  D ;
  Fortæl mig mere om
  Esus dig. (x2)
  Outro
  A Åbn mine øj
  D ne
  A så jeg s
  D er hvem du er.
  Åbn mine øjne, så jeg ser, hvem du er. Åbn mine ører, så jeg hør' hvad du har at si'. Jeg har brug for dig, kom og rør ved mig. Gør det stille i mit indre, sæt mig nær hos dig. Rens det ud, alt det som hindrer det, du gør i mig. Tal til mig, og lad mig høre dine ord til trøst, led mig med din sande, klare, underfulde røst. Åbn mine hænder, så jeg kan ta' imod. Åbn mit hjerte, fyld mig op med din kærlighed. Jeg har brug for dig, kom og rør ved mig. Gør det stille i mit indre... Far, jeg er klar! Send din ånd, tag min hånd, tal til mig; Fortæl mig mere om dig. (x2) Åbn mine øjne så jeg ser hvem du er.