Beskrivelse af Worship Today

WorshipToday er stedet hvor du kan finde nye danske lovsange skrevet af sangskrivere og lovsangsledere fra kirker og kristne fælleskaber rundt om i Danmark, samt finde inspiration til lovsangen og musiklivet i den kirke eller forening du står i. 

WorshipToday er et samarbejde mellem LM-musik og IM-musik. Vi ønsker at opmuntre og støtte dansk lovsang og sangskrivning gennem sparring til sangskrivere, videopræsentation af nye danske lovsange, samt undervisning i lovsang og lovsangledelse.

Rettigheder

Du må kun bruge worshiptoday.dk til privat brug. Hvis du har brug for at kopiere sangen eller gemme sangen på pc til visning på storskærm i dit fællesskab, skal du sikre dig, at I har de nødvendige rettigheder. Vi anbefaler et CCLI abonnement til menigheden/fællesskabet.

Fremfører du sangen til en offentlig koncert, skal det derudover opgives til KODA. Gudstjenester og gudstjenestelignende samlinger er dog fritaget efter gældende aftale.

Du kan læse mere om reglerne på im-musik.dk eller på ccli.com og koda.dk.