Hør En Nat Uden Stjerner på youtube
 • “Det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser han bar… han blev straffet for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt”. (Esajas 53,4-5)

  “Den her sang skrev jeg i opdagelsen af Jesus, som den sårede læge, der helbreder mig. Jeg skrev den i en mørk og sorgfuld tid i mit liv, hvor det var en trøst for mig at vide, at Jesus havde været der først og hvor hans sejr over mørkets magt gav mig håb om lys og nyt liv.”
  - Arvid Asmussen

 • Intro
  Gm  
  Eb6  
  Cm  
  Dm  
  Vers 1
  En n
  Gm at uden stjerner
  Guds
  F lidende tjen
  Dm er
  Eb bærer al sygdom og død
  Gm syndebuk, forladt af G
  F ud
  Vers 2
  Hans kors blev min redning
  Hans sår blev min heling
  Tvunget af kærlighed
  Tog min straf, jeg fik fred
  Omkvæd
  Den
  Eb sårede læge h
  Bb elbreder m
  F ig
  Den
  Eb ydmyge konge h
  Bb engiver s
  F ig
  Jeg er
  Gm elske
  F/A t
  Bb  
  Han
  Eb lyser i mørket, v
  Bb iser mig ve
  F j
  Eb Sejrer i døden, l
  Bb ivet for m
  F ig
  Jeg er r
  Gm edde
  F/A t
  Bb  
  Ml. spil
  Gm  
  Eb6  
  Cm  
  Dm  
  C-stykke
  Eb Tak for det hellige bytte
  Fsus Tak for det hellige bytte
  Du b
  Eb ærer mit kors og min byrde
  Jeg bærer din k
  Gm ro-n
  F e
  En nat uden stjerner Guds lidende tjener bærer al sygdom og død syndebuk, forladt af Gud Hans kors blev min redning Hans sår blev min heling Tvunget af kærlighed Tog min straf, jeg fik fred Den sårede læge helbreder mig Den ydmyge konge hengiver sig Jeg er elsket Han lyser i mørket, viser mig vej Sejrer i døden, livet for mig Jeg er reddet Tak for det hellige bytte Tak for det hellige bytte Du bærer mit kors og min byrde Jeg bærer din kro-ne