Hør Her er riget // David Skarsholm på youtube
 • Intro
  F/A  
  Bb  
  Dm  
  C  
  Vers 1
  Riget, det er
  F/A her, når kirken
  Bb mødes,
  når brødet br
  Dm ydes og troen f
  C ødes.
  Her er R
  F/A iget.
  Bb  
  Dm  
  C  
  Riget, det er
  F/A her, når Ordet l
  Bb yder,
  når Gud be
  Dm faler og Jesus
  C taler.
  Her er R
  F/A iget.
  Bb  
  Dm  
  C  
  Omkvæd
  Gudsriget
  F/A kommer.
  Bb Nådens tid beg
  Dm ynder.
  C Englene de
  F/A synger:
  Bb "Riget, det er
  Dm her".
  C  
  Jesus har
  F/A sejret,
  Bb døden har han
  Dm bundet,
  C livet har han
  F/A vundet.
  Bb Riget, det er
  Dm her.
  C  
  Vers 2
  Riget, det er her, når lykken smiler,
  når tiden standser og hjertet danser.
  Her er Riget.
  Riget, det er her, når døden kalder,
  når sorgen tynger, men Gud forkynder:
  Her er Riget.
  C-stk
  Hvad
  F/A Johannes så i
  Bb syner,
  skal vi
  Dm selv få lov at
  C se,
  og hver
  F/A sjæl, der faldt i
  Bb synden
  Skal stå
  Dm op igen og
  C le
  Ned fra tronen strømmer vandet,
  renser hver en synd og fejl.
  Bruden smykker sig for gommen.
  Lammet bryder bogens segl.
  Mens den skjulte manna falder,
  gror der frugt på livets træ.
  Lammet selv er blevet hyrde,
  har forvandlet nat til dag.
  Og på morgenrødens skyer,
  i den første forårsregn,
  stiger solen fra det høje,
  i et opfyldt jonastegn.
  Riget, det er her, når kirken mødes, når brødet brydes og troen fødes. Her er Riget. Riget, det er her, når Ordet lyder, når Gud befaler og Jesus taler. Her er Riget. Gudsriget kommer. Nådens tid begynder. Englene de synger: "Riget, det er her". Jesus har sejret, døden har han bundet, livet har han vundet. Riget, det er her. Riget, det er her, når lykken smiler, når tiden standser og hjertet danser. Her er Riget. Riget, det er her, når døden kalder, når sorgen tynger, men Gud forkynder: Her er Riget. Hvad Johannes så i syner, skal vi selv få lov at se, og hver sjæl, der faldt i synden Skal stå op igen og le Ned fra tronen strømmer vandet, renser hver en synd og fejl. Bruden smykker sig for gommen. Lammet bryder bogens segl. Mens den skjulte manna falder, gror der frugt på livets træ. Lammet selv er blevet hyrde, har forvandlet nat til dag. Og på morgenrødens skyer, i den første forårsregn, stiger solen fra det høje, i et opfyldt jonastegn.