Hør Kom & Hel // Agnete Thidemann Kristiansen på youtube
 • "Vi har brug for Jesus. I mødet med mørket i den her verden - om det er krig ude i verden eller i brudte, nære relationer - kan vi føle os magtesløse. ‘Kom og hel’ er en bøn og et råb til Gud om, at han må komme og hele det brudte i den her verden og skabe forsoning, selv der hvor det for os mennesker kan virke umuligt."

  - Agnete

 • Intro
  Db  
  Gb  
  Bbm  
  Ab  
  Vers
  Db Far, du kom for at
  Gb hele,
  hele det br
  Bbm udte.
  Kom og he
  Ab l os.
  Db Far, du kom for at
  Gb læge,
  læge de s
  Bbm yge.
  Kom og læg
  Ab os.
  Omkvæd
  Kom og g
  Gb iv af din f
  Ab red,
  Kom og g
  Bbm iv af dit l
  Fm iv
  Vi har brug for d
  Gb ig, Je
  Ab sus!
  Kom og v
  Gb is, hvem du er
  Ab ,
  Lad os s
  Bbm e, det du ser
  Fm ,
  Vi har brug for d
  Gb ig,
  Ab  
  Vi har brug for d
  Gb ig!
  Ab  
  Vers 2
  Far, du kom for at frelse
  Os, de fortabte
  Kom og frels os
  Far, din menighed råber:
  "Kom og forløs os,
  Kom og mød os"
  Omkvæd C-stykke x2
  Vi ber’ dig
  Gbadd9 kom hel det, som er
  Db halvt
  Byg det op
  Gbadd9 - alt det som fald
  Ab t
  Vi ber dig
  Gbadd9 kom hel den brudte relati
  Bbm7 on,
  Hvor mennesker er sp
  Ab littede - kom og for
  Gb son, (Je
  Ab sus),
  1/2 Omkvæd
  Kom og g
  Gb iv af din f
  Ab red,
  Kom og g
  Bbm iv af dit l
  Fm iv,
  Vi har brug for dig,
  Gb
  Ab
  Vi har brug for dig!
  Db  
  Far, du kom for at hele, hele det brudte. Kom og hel os. Far, du kom for at læge, læge de syge. Kom og læg os. Kom og giv af din fred, Kom og giv af dit liv Vi har brug for dig, Jesus! Kom og vis, hvem du er, Lad os se, det du ser, Vi har brug for dig, Vi har brug for dig! Far, du kom for at frelse Os, de fortabte Kom og frels os Far, din menighed råber: "Kom og forløs os, Kom og mød os" Vi ber’ dig kom hel det, som er halvt Byg det op - alt det som faldt Vi ber dig kom hel den brudte relation, Hvor mennesker er splittede - kom og forson, (Jesus), Kom og giv af din fred, Kom og giv af dit liv, Vi har brug for dig, Vi har brug for dig!