Hør Kom & Hel // Agnete Thidemann Kristiansen på youtube
 • "Vi har brug for Jesus. I mødet med mørket i den her verden - om det er krig ude i verden eller i brudte, nære relationer - kan vi føle os magtesløse. ‘Kom og hel’ er en bøn og et råb til Gud om, at han må komme og hele det brudte i den her verden og skabe forsoning, selv der hvor det for os mennesker kan virke umuligt."

  - Agnete

 • Intro
  F  
  Bb  
  Dm  
  C  
  Vers
  F Far, du kom for at
  Bb hele,
  hele det br
  Dm udte.
  Kom og he
  C l os.
  F Far, du kom for at
  Bb læge,
  læge de s
  Dm yge.
  Kom og læg
  C os.
  Omkvæd
  Kom og g
  Bb iv af din f
  C red,
  Kom og g
  Dm iv af dit l
  Am iv
  Vi har brug for d
  Bb ig, Je
  C sus!
  Kom og v
  Bb is, hvem du er
  C ,
  Lad os s
  Dm e, det du ser
  Am ,
  Vi har brug for d
  Bb ig,
  C  
  Vi har brug for d
  Bb ig!
  C  
  Vers 2
  Far, du kom for at frelse
  Os, de fortabte
  Kom og frels os
  Far, din menighed råber:
  "Kom og forløs os,
  Kom og mød os"
  Omkvæd C-stykke x2
  Vi ber’ dig
  Bbadd9 kom hel det, som er
  F halvt
  Byg det op
  Bbadd9 - alt det som fald
  C t
  Vi ber dig
  Bbadd9 kom hel den brudte relati
  Dm7 on,
  Hvor mennesker er sp
  C littede - kom og for
  Bb son, (Je
  C sus),
  1/2 Omkvæd
  Kom og g
  Bb iv af din f
  C red,
  Kom og g
  Dm iv af dit l
  Am iv,
  Vi har brug for dig,
  Bb
  C
  Vi har brug for dig!
  F  
  Far, du kom for at hele, hele det brudte. Kom og hel os. Far, du kom for at læge, læge de syge. Kom og læg os. Kom og giv af din fred, Kom og giv af dit liv Vi har brug for dig, Jesus! Kom og vis, hvem du er, Lad os se, det du ser, Vi har brug for dig, Vi har brug for dig! Far, du kom for at frelse Os, de fortabte Kom og frels os Far, din menighed råber: "Kom og forløs os, Kom og mød os" Vi ber’ dig kom hel det, som er halvt Byg det op - alt det som faldt Vi ber dig kom hel den brudte relation, Hvor mennesker er splittede - kom og forson, (Jesus), Kom og giv af din fred, Kom og giv af dit liv, Vi har brug for dig, Vi har brug for dig!