Hør Kom Hen Til Jesu Kors Og Hør // Mikkel Haahr Andersen på youtube
 • »"Kom hen til Jesu kors og hør" er en langfredagsvise, som skildrer Jesu korsfæstelse med udgangspunkt i de såkaldte “syv korsord”. Det er en nyfortolkning af Thomas Kingos salme "Gak under Jesu kors at stå" (Salmebogen 191).«

  »På samme måde som i den oprindelige salme beskrives korsfæstelsen scene for scene og følges op af en lille refleksion over, hvad korsordet betyder i vores liv i dag. Det er ord til opmuntring, til støtte, til trøst, til tro og til frelse. “Bedre ord bliver aldrig sagt!” (Citat fra sangen)«

  - Mikkel Haahr Andersen

   

  Live-fremførelse: Mikkel Haahr Andersen
  Mastering: Johannes Techow

   

 • Intro
  Fm  
  Bb  
  Cm  
  Vers 1
  Kom h
  Cm en til Jesu kors og hør
  De s
  Cm idste ord han s
  Eb agde f
  Bb ør
  Han d
  Ab øde frivill
  Bb igt for
  Cm os
  Mærk tr
  Ab østen her ved J
  Bb esu
  Cm kors
  Bb  
  Vers 2
  Først
  Cm be'r han for de m
  Bb ennesker
  Cm som
  Har
  Cm dømt ham til de
  Eb n værs
  Bb te dom
  Han s
  Ab iger: "Gud,
  Bb tilgiv
  Cm dem for
  De
  Ab aner ikke h
  Bb vad de
  Cm gør"
  Vers 3
  O, J
  Cm esus, be' ogs
  Bb å for
  Cm mig
  Du v
  Cm ed jeg tit korsf
  Eb æster d
  Bb ig
  Når s
  Ab ynden sejrer
  Bb i mit l
  Cm iv
  O J
  Fm esus, bed: "Min G
  Bb ud, tilg
  Cm iv"
  Bb  
  Vers 4
  Ved k
  Cm orset her står J
  Bb esu m
  Cm or
  Tænk,
  Cm hvor må smerten v
  Eb ære s
  Bb tor
  Hun s
  Ab er den søn hun f
  Bb ødte
  Cm selv
  Bli' s
  Ab lået nådesl
  Bb øst ih
  Cm jel
  Vers 5
  Men Jesus kigger roligt hen
  Imod sin allerbedste ven
  "Johannes", siger han, "kvinden dér
  er nu din mor, dit ansvar her"
  Vers 6
  O Je
  Cm sus, hvis det s
  Bb ker en
  Cm dag
  Jeg
  Cm bli'r forladt og s
  Eb vigtet
  Bb af
  de m
  Ab ennesker som
  Bb omgi'r
  Cm mig
  Send
  Fm et Guds barn, en h
  Bb jælp fra
  Cm dig
  Bb  
  Vers 7
  To r
  Cm øvere bli'r s
  Bb amme
  Cm dag
  Korsf
  Cm æstet på hver s
  Eb ide
  Bb af
  Guds
  Ab egen søn, den
  Bb eneste
  Cm mand
  Som
  Ab er retfærdig, s
  Bb kyldfri,
  Cm ren
  Vers 8
  Den ene af forbryderne
  Får vendt sin dom, han angrer nu
  "Husk på mig", når han kort at sig'
  "Når du kommer til Himmerig"
  Vers 9
  O J
  Cm esus, hør den
  Bb bøn jeg
  Cm har
  At
  Cm jeg må få det
  Eb samme
  Bb svar:
  "I
  Ab dag, min ven, der
  Bb skal vi
  Cm ses
  i
  Fm mit perfekte
  Bb parad
  Cm is"
  Bb  
  Vers 10
  Der
  Cm findes intet l
  Bb igeså g
  Cm rumt
  som f
  Cm jerde ord fra J
  Eb esu
  Bb mund
  "Min
  Ab Gud, min Gud, hvorf
  Bb or har
  Cm du
  forl
  Ab adt mig?", si'r J
  Bb esus
  Cm nu
  Vers 11
  For
  Cm vores skyld blev
  Bb du forl
  Cm adt
  Og
  Cm af Guds vrede t
  Eb aget f
  Bb at
  For
  Ab du ønsker så i
  Bb nderl
  Cm igt
  at f
  Fm relse os til e
  Bb vigt l
  Cm iv
  Bb  
  Vers 12
  Al v
  Cm erdens skyld bær' h
  Bb an, Guds l
  Cm am
  Guds v
  Cm redes ild fort
  Eb/Bb ærrer h
  Bb am
  "Jeg t
  Ab/Eb ørster", siger
  Bb/D han og f
  Cm år
  En e
  Cm ddikedrik, en b
  Bb itter t
  Cm år
  Vers 13
  Dér
  Cm tømte du det b
  Bb æger, s
  Cm om
  kun
  Eb/Bb du ku' tømme v
  Eb erdens
  Bb/D dom!
  Du g
  Ab/Eb i'r et andet b
  Bb7 æger
  Cm nu
  I n
  Bb adveren tilgiver
  Cm du
  Bb  
  Mellemspil - modulation
  Cm  
  Bb  
  Ab  
  G  
  B  
  Db  
  Eb  
  B  
  Db  
  Eb  
  Vers 14
  Nu s
  Ebm iger han: "Det
  Db er fuld
  Ebm bragt"
  Og b
  Gb edre or
  Db d blir aldrig sagt
  Opf
  B yldt er lov og p
  Db rofe
  Ebm ti
  Afs
  B kaffet dødens t
  Db yrann
  Ebm i
  Vers 15
  Det
  Ebm gi'r frimodighe
  Db d og hå
  Ebm b
  Dit
  Gb inderli
  Db ge sejrsråb
  Det
  B åbner Himlens p
  Db ort
  Ebm for mig
  O J
  Abm esus, led mig rette
  Ebm vej
  Mellemspil
  Db  
  Ebm  
  Db  
  Vers 16
  H
  Ebm ans sidste ord, hans sidste råb
  Er f
  Ebm yldt af livets
  Gb/Db store h
  Db åb
  "Jeg o
  B/Eb vergi'r min
  Db sjæl og
  Ebm ånd
  til
  B/Eb dig, min Gud, din f
  Db ader
  Ebm/Bb hånd"
  Vers 17
  De
  Ebm/Bb ord, de ord, træng
  Db er sig i
  Ebm/Bb nd
  Ud
  Ebm/Bb i mit hjerte, s
  Gb/Db jæl og s
  Db ind
  "Gud,
  B/Eb la' det bli' de
  Db sidste
  Ebm/Bb ord
  Som j
  Abm eg ska' sig'... på d
  Db enne j
  Ebm ord"
  Db  
  "Gud, la' det bli' de s
  B idste ord"
  Db  
  "Gud,
  Abm la' det bli' de s
  Db idste
  Ebm ord
  Som j
  Abm eg ska' sig' på d
  Db enne j
  Ebm ord"
  Kom hen til Jesu kors og hør De sidste ord han sagde før Han døde frivilligt for os Mærk trøsten her ved Jesu kors Først be'r han for de mennesker som Har dømt ham til den værste dom Han siger: "Gud, tilgiv dem for De aner ikke hvad de gør" O, Jesus, be' også for mig Du ved jeg tit korsfæster dig Når synden sejrer i mit liv O Jesus, bed: "Min Gud, tilgiv" Ved korset her står Jesu mor Tænk, hvor må smerten være stor Hun ser den søn hun fødte selv Bli' slået nådesløst ihjel Men Jesus kigger roligt hen Imod sin allerbedste ven "Johannes", siger han, "kvinden dér er nu din mor, dit ansvar her" O Jesus, hvis det sker en dag Jeg bli'r forladt og svigtet af de mennesker som omgi'r mig Send et Guds barn, en hjælp fra dig To røvere bli'r samme dag Korsfæstet på hver side af Guds egen søn, den eneste mand Som er retfærdig, skyldfri, ren Den ene af forbryderne Får vendt sin dom, han angrer nu "Husk på mig", når han kort at sig' "Når du kommer til Himmerig" O Jesus, hør den bøn jeg har At jeg må få det samme svar: "I dag, min ven, der skal vi ses i mit perfekte paradis" Der findes intet ligeså grumt som fjerde ord fra Jesu mund "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?", si'r Jesus nu For vores skyld blev du forladt Og af Guds vrede taget fat For du ønsker så inderligt at frelse os til evigt liv Al verdens skyld bær' han, Guds lam Guds vredes ild fortærrer ham "Jeg tørster", siger han og får En eddikedrik, en bitter tår Dér tømte du det bæger, som kun du ku' tømme verdens dom! Du gi'r et andet bæger nu I nadveren tilgiver du Nu siger han: "Det er fuldbragt" Og bedre ord blir aldrig sagt Opfyldt er lov og profeti Afskaffet dødens tyranni Det gi'r frimodighed og håb Dit inderlige sejrsråb Det åbner Himlens port for mig O Jesus, led mig rette vej Hans sidste ord, hans sidste råb Er fyldt af livets store håb "Jeg overgi'r min sjæl og ånd til dig, min Gud, din faderhånd" De ord, de ord, trænger sig ind Ud i mit hjerte, sjæl og sind "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig'... på denne jord" "Gud, la' det bli' de sidste ord" "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig' på denne jord"