Hør Kom Hen Til Jesu Kors Og Hør // Mikkel Haahr Andersen på youtube
 • »"Kom hen til Jesu kors og hør" er en langfredagsvise, som skildrer Jesu korsfæstelse med udgangspunkt i de såkaldte “syv korsord”. Det er en nyfortolkning af Thomas Kingos salme "Gak under Jesu kors at stå" (Salmebogen 191).«

  »På samme måde som i den oprindelige salme beskrives korsfæstelsen scene for scene og følges op af en lille refleksion over, hvad korsordet betyder i vores liv i dag. Det er ord til opmuntring, til støtte, til trøst, til tro og til frelse. “Bedre ord bliver aldrig sagt!” (Citat fra sangen)«

  - Mikkel Haahr Andersen

   

  Live-fremførelse: Mikkel Haahr Andersen
  Mastering: Johannes Techow

   

 • Intro
  Ebm  
  Ab  
  Bbm  
  Vers 1
  Kom h
  Bbm en til Jesu kors og hør
  De s
  Bbm idste ord han s
  Db agde f
  Ab ør
  Han d
  Gb øde frivill
  Ab igt for
  Bbm os
  Mærk tr
  Gb østen her ved J
  Ab esu
  Bbm kors
  Ab  
  Vers 2
  Først
  Bbm be'r han for de m
  Ab ennesker
  Bbm som
  Har
  Bbm dømt ham til de
  Db n værs
  Ab te dom
  Han s
  Gb iger: "Gud,
  Ab tilgiv
  Bbm dem for
  De
  Gb aner ikke h
  Ab vad de
  Bbm gør"
  Vers 3
  O, J
  Bbm esus, be' ogs
  Ab å for
  Bbm mig
  Du v
  Bbm ed jeg tit korsf
  Db æster d
  Ab ig
  Når s
  Gb ynden sejrer
  Ab i mit l
  Bbm iv
  O J
  Ebm esus, bed: "Min G
  Ab ud, tilg
  Bbm iv"
  Ab  
  Vers 4
  Ved k
  Bbm orset her står J
  Ab esu m
  Bbm or
  Tænk,
  Bbm hvor må smerten v
  Db ære s
  Ab tor
  Hun s
  Gb er den søn hun f
  Ab ødte
  Bbm selv
  Bli' s
  Gb lået nådesl
  Ab øst ih
  Bbm jel
  Vers 5
  Men Jesus kigger roligt hen
  Imod sin allerbedste ven
  "Johannes", siger han, "kvinden dér
  er nu din mor, dit ansvar her"
  Vers 6
  O Je
  Bbm sus, hvis det s
  Ab ker en
  Bbm dag
  Jeg
  Bbm bli'r forladt og s
  Db vigtet
  Ab af
  de m
  Gb ennesker som
  Ab omgi'r
  Bbm mig
  Send
  Ebm et Guds barn, en h
  Ab jælp fra
  Bbm dig
  Ab  
  Vers 7
  To r
  Bbm øvere bli'r s
  Ab amme
  Bbm dag
  Korsf
  Bbm æstet på hver s
  Db ide
  Ab af
  Guds
  Gb egen søn, den
  Ab eneste
  Bbm mand
  Som
  Gb er retfærdig, s
  Ab kyldfri,
  Bbm ren
  Vers 8
  Den ene af forbryderne
  Får vendt sin dom, han angrer nu
  "Husk på mig", når han kort at sig'
  "Når du kommer til Himmerig"
  Vers 9
  O J
  Bbm esus, hør den
  Ab bøn jeg
  Bbm har
  At
  Bbm jeg må få det
  Db samme
  Ab svar:
  "I
  Gb dag, min ven, der
  Ab skal vi
  Bbm ses
  i
  Ebm mit perfekte
  Ab parad
  Bbm is"
  Ab  
  Vers 10
  Der
  Bbm findes intet l
  Ab igeså g
  Bbm rumt
  som f
  Bbm jerde ord fra J
  Db esu
  Ab mund
  "Min
  Gb Gud, min Gud, hvorf
  Ab or har
  Bbm du
  forl
  Gb adt mig?", si'r J
  Ab esus
  Bbm nu
  Vers 11
  For
  Bbm vores skyld blev
  Ab du forl
  Bbm adt
  Og
  Bbm af Guds vrede t
  Db aget f
  Ab at
  For
  Gb du ønsker så i
  Ab nderl
  Bbm igt
  at f
  Ebm relse os til e
  Ab vigt l
  Bbm iv
  Ab  
  Vers 12
  Al v
  Bbm erdens skyld bær' h
  Ab an, Guds l
  Bbm am
  Guds v
  Bbm redes ild fort
  Db/Ab ærrer h
  Ab am
  "Jeg t
  Gb/Db ørster", siger
  Ab/C han og f
  Bbm år
  En e
  Bbm ddikedrik, en b
  Ab itter t
  Bbm år
  Vers 13
  Dér
  Bbm tømte du det b
  Ab æger, s
  Bbm om
  kun
  Db/Ab du ku' tømme v
  Db erdens
  Ab/C dom!
  Du g
  Gb/Db i'r et andet b
  Ab7 æger
  Bbm nu
  I n
  Ab adveren tilgiver
  Bbm du
  Ab  
  Mellemspil - modulation
  Bbm  
  Ab  
  Gb  
  F  
  A  
  B  
  Db  
  A  
  B  
  Db  
  Vers 14
  Nu s
  Dbm iger han: "Det
  B er fuld
  Dbm bragt"
  Og b
  E edre or
  B d blir aldrig sagt
  Opf
  A yldt er lov og p
  B rofe
  Dbm ti
  Afs
  A kaffet dødens t
  B yrann
  Dbm i
  Vers 15
  Det
  Dbm gi'r frimodighe
  B d og hå
  Dbm b
  Dit
  E inderli
  B ge sejrsråb
  Det
  A åbner Himlens p
  B ort
  Dbm for mig
  O J
  Gbm esus, led mig rette
  Dbm vej
  Mellemspil
  B  
  Dbm  
  B  
  Vers 16
  H
  Dbm ans sidste ord, hans sidste råb
  Er f
  Dbm yldt af livets
  E/B store h
  B åb
  "Jeg o
  A/Db vergi'r min
  B sjæl og
  Dbm ånd
  til
  A/Db dig, min Gud, din f
  B ader
  Dbm/Ab hånd"
  Vers 17
  De
  Dbm/Ab ord, de ord, træng
  B er sig i
  Dbm/Ab nd
  Ud
  Dbm/Ab i mit hjerte, s
  E/B jæl og s
  B ind
  "Gud,
  A/Db la' det bli' de
  B sidste
  Dbm/Ab ord
  Som j
  Gbm eg ska' sig'... på d
  B enne j
  Dbm ord"
  B  
  "Gud, la' det bli' de s
  A idste ord"
  B  
  "Gud,
  Gbm la' det bli' de s
  B idste
  Dbm ord
  Som j
  Gbm eg ska' sig' på d
  B enne j
  Dbm ord"
  Kom hen til Jesu kors og hør De sidste ord han sagde før Han døde frivilligt for os Mærk trøsten her ved Jesu kors Først be'r han for de mennesker som Har dømt ham til den værste dom Han siger: "Gud, tilgiv dem for De aner ikke hvad de gør" O, Jesus, be' også for mig Du ved jeg tit korsfæster dig Når synden sejrer i mit liv O Jesus, bed: "Min Gud, tilgiv" Ved korset her står Jesu mor Tænk, hvor må smerten være stor Hun ser den søn hun fødte selv Bli' slået nådesløst ihjel Men Jesus kigger roligt hen Imod sin allerbedste ven "Johannes", siger han, "kvinden dér er nu din mor, dit ansvar her" O Jesus, hvis det sker en dag Jeg bli'r forladt og svigtet af de mennesker som omgi'r mig Send et Guds barn, en hjælp fra dig To røvere bli'r samme dag Korsfæstet på hver side af Guds egen søn, den eneste mand Som er retfærdig, skyldfri, ren Den ene af forbryderne Får vendt sin dom, han angrer nu "Husk på mig", når han kort at sig' "Når du kommer til Himmerig" O Jesus, hør den bøn jeg har At jeg må få det samme svar: "I dag, min ven, der skal vi ses i mit perfekte paradis" Der findes intet ligeså grumt som fjerde ord fra Jesu mund "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?", si'r Jesus nu For vores skyld blev du forladt Og af Guds vrede taget fat For du ønsker så inderligt at frelse os til evigt liv Al verdens skyld bær' han, Guds lam Guds vredes ild fortærrer ham "Jeg tørster", siger han og får En eddikedrik, en bitter tår Dér tømte du det bæger, som kun du ku' tømme verdens dom! Du gi'r et andet bæger nu I nadveren tilgiver du Nu siger han: "Det er fuldbragt" Og bedre ord blir aldrig sagt Opfyldt er lov og profeti Afskaffet dødens tyranni Det gi'r frimodighed og håb Dit inderlige sejrsråb Det åbner Himlens port for mig O Jesus, led mig rette vej Hans sidste ord, hans sidste råb Er fyldt af livets store håb "Jeg overgi'r min sjæl og ånd til dig, min Gud, din faderhånd" De ord, de ord, trænger sig ind Ud i mit hjerte, sjæl og sind "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig'... på denne jord" "Gud, la' det bli' de sidste ord" "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig' på denne jord"