Hør Kom Hen Til Jesu Kors Og Hør // Mikkel Haahr Andersen på youtube
 • »"Kom hen til Jesu kors og hør" er en langfredagsvise, som skildrer Jesu korsfæstelse med udgangspunkt i de såkaldte “syv korsord”. Det er en nyfortolkning af Thomas Kingos salme "Gak under Jesu kors at stå" (Salmebogen 191).«

  »På samme måde som i den oprindelige salme beskrives korsfæstelsen scene for scene og følges op af en lille refleksion over, hvad korsordet betyder i vores liv i dag. Det er ord til opmuntring, til støtte, til trøst, til tro og til frelse. “Bedre ord bliver aldrig sagt!” (Citat fra sangen)«

  - Mikkel Haahr Andersen

   

  Live-fremførelse: Mikkel Haahr Andersen
  Mastering: Johannes Techow

   

 • Intro
  F#m  
  B  
  C#m  
  Vers 1
  Kom h
  C#m en til Jesu kors og hør
  De s
  C#m idste ord han s
  E agde f
  B ør
  Han d
  A øde frivill
  B igt for
  C#m os
  Mærk tr
  A østen her ved J
  B esu
  C#m kors
  B  
  Vers 2
  Først
  C#m be'r han for de m
  B ennesker
  C#m som
  Har
  C#m dømt ham til de
  E n værs
  B te dom
  Han s
  A iger: "Gud,
  B tilgiv
  C#m dem for
  De
  A aner ikke h
  B vad de
  C#m gør"
  Vers 3
  O, J
  C#m esus, be' ogs
  B å for
  C#m mig
  Du v
  C#m ed jeg tit korsf
  E æster d
  B ig
  Når s
  A ynden sejrer
  B i mit l
  C#m iv
  O J
  F#m esus, bed: "Min G
  B ud, tilg
  C#m iv"
  B  
  Vers 4
  Ved k
  C#m orset her står J
  B esu m
  C#m or
  Tænk,
  C#m hvor må smerten v
  E ære s
  B tor
  Hun s
  A er den søn hun f
  B ødte
  C#m selv
  Bli' s
  A lået nådesl
  B øst ih
  C#m jel
  Vers 5
  Men Jesus kigger roligt hen
  Imod sin allerbedste ven
  "Johannes", siger han, "kvinden dér
  er nu din mor, dit ansvar her"
  Vers 6
  O Je
  C#m sus, hvis det s
  B ker en
  C#m dag
  Jeg
  C#m bli'r forladt og s
  E vigtet
  B af
  de m
  A ennesker som
  B omgi'r
  C#m mig
  Send
  F#m et Guds barn, en h
  B jælp fra
  C#m dig
  B  
  Vers 7
  To r
  C#m øvere bli'r s
  B amme
  C#m dag
  Korsf
  C#m æstet på hver s
  E ide
  B af
  Guds
  A egen søn, den
  B eneste
  C#m mand
  Som
  A er retfærdig, s
  B kyldfri,
  C#m ren
  Vers 8
  Den ene af forbryderne
  Får vendt sin dom, han angrer nu
  "Husk på mig", når han kort at sig'
  "Når du kommer til Himmerig"
  Vers 9
  O J
  C#m esus, hør den
  B bøn jeg
  C#m har
  At
  C#m jeg må få det
  E samme
  B svar:
  "I
  A dag, min ven, der
  B skal vi
  C#m ses
  i
  F#m mit perfekte
  B parad
  C#m is"
  B  
  Vers 10
  Der
  C#m findes intet l
  B igeså g
  C#m rumt
  som f
  C#m jerde ord fra J
  E esu
  B mund
  "Min
  A Gud, min Gud, hvorf
  B or har
  C#m du
  forl
  A adt mig?", si'r J
  B esus
  C#m nu
  Vers 11
  For
  C#m vores skyld blev
  B du forl
  C#m adt
  Og
  C#m af Guds vrede t
  E aget f
  B at
  For
  A du ønsker så i
  B nderl
  C#m igt
  at f
  F#m relse os til e
  B vigt l
  C#m iv
  B  
  Vers 12
  Al v
  C#m erdens skyld bær' h
  B an, Guds l
  C#m am
  Guds v
  C#m redes ild fort
  E/B ærrer h
  B am
  "Jeg t
  A/E ørster", siger
  B/D# han og f
  C#m år
  En e
  C#m ddikedrik, en b
  B itter t
  C#m år
  Vers 13
  Dér
  C#m tømte du det b
  B æger, s
  C#m om
  kun
  E/B du ku' tømme v
  E erdens
  B/D# dom!
  Du g
  A/E i'r et andet b
  B7 æger
  C#m nu
  I n
  B adveren tilgiver
  C#m du
  B  
  Mellemspil - modulation
  C#m  
  B  
  A  
  G#  
  C  
  D  
  E  
  C  
  D  
  E  
  Vers 14
  Nu s
  Em iger han: "Det
  D er fuld
  Em bragt"
  Og b
  G edre or
  D d blir aldrig sagt
  Opf
  C yldt er lov og p
  D rofe
  Em ti
  Afs
  C kaffet dødens t
  D yrann
  Em i
  Vers 15
  Det
  Em gi'r frimodighe
  D d og hå
  Em b
  Dit
  G inderli
  D ge sejrsråb
  Det
  C åbner Himlens p
  D ort
  Em for mig
  O J
  Am esus, led mig rette
  Em vej
  Mellemspil
  D  
  Em  
  D  
  Vers 16
  H
  Em ans sidste ord, hans sidste råb
  Er f
  Em yldt af livets
  G/D store h
  D åb
  "Jeg o
  C/E vergi'r min
  D sjæl og
  Em ånd
  til
  C/E dig, min Gud, din f
  D ader
  Em/B hånd"
  Vers 17
  De
  Em/B ord, de ord, træng
  D er sig i
  Em/B nd
  Ud
  Em/B i mit hjerte, s
  G/D jæl og s
  D ind
  "Gud,
  C/E la' det bli' de
  D sidste
  Em/B ord
  Som j
  Am eg ska' sig'... på d
  D enne j
  Em ord"
  D  
  "Gud, la' det bli' de s
  C idste ord"
  D  
  "Gud,
  Am la' det bli' de s
  D idste
  Em ord
  Som j
  Am eg ska' sig' på d
  D enne j
  Em ord"
  Kom hen til Jesu kors og hør De sidste ord han sagde før Han døde frivilligt for os Mærk trøsten her ved Jesu kors Først be'r han for de mennesker som Har dømt ham til den værste dom Han siger: "Gud, tilgiv dem for De aner ikke hvad de gør" O, Jesus, be' også for mig Du ved jeg tit korsfæster dig Når synden sejrer i mit liv O Jesus, bed: "Min Gud, tilgiv" Ved korset her står Jesu mor Tænk, hvor må smerten være stor Hun ser den søn hun fødte selv Bli' slået nådesløst ihjel Men Jesus kigger roligt hen Imod sin allerbedste ven "Johannes", siger han, "kvinden dér er nu din mor, dit ansvar her" O Jesus, hvis det sker en dag Jeg bli'r forladt og svigtet af de mennesker som omgi'r mig Send et Guds barn, en hjælp fra dig To røvere bli'r samme dag Korsfæstet på hver side af Guds egen søn, den eneste mand Som er retfærdig, skyldfri, ren Den ene af forbryderne Får vendt sin dom, han angrer nu "Husk på mig", når han kort at sig' "Når du kommer til Himmerig" O Jesus, hør den bøn jeg har At jeg må få det samme svar: "I dag, min ven, der skal vi ses i mit perfekte paradis" Der findes intet ligeså grumt som fjerde ord fra Jesu mund "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?", si'r Jesus nu For vores skyld blev du forladt Og af Guds vrede taget fat For du ønsker så inderligt at frelse os til evigt liv Al verdens skyld bær' han, Guds lam Guds vredes ild fortærrer ham "Jeg tørster", siger han og får En eddikedrik, en bitter tår Dér tømte du det bæger, som kun du ku' tømme verdens dom! Du gi'r et andet bæger nu I nadveren tilgiver du Nu siger han: "Det er fuldbragt" Og bedre ord blir aldrig sagt Opfyldt er lov og profeti Afskaffet dødens tyranni Det gi'r frimodighed og håb Dit inderlige sejrsråb Det åbner Himlens port for mig O Jesus, led mig rette vej Hans sidste ord, hans sidste råb Er fyldt af livets store håb "Jeg overgi'r min sjæl og ånd til dig, min Gud, din faderhånd" De ord, de ord, trænger sig ind Ud i mit hjerte, sjæl og sind "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig'... på denne jord" "Gud, la' det bli' de sidste ord" "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig' på denne jord"