Hør Kom Hen Til Jesu Kors Og Hør // Mikkel Haahr Andersen på youtube
 • »"Kom hen til Jesu kors og hør" er en langfredagsvise, som skildrer Jesu korsfæstelse med udgangspunkt i de såkaldte “syv korsord”. Det er en nyfortolkning af Thomas Kingos salme "Gak under Jesu kors at stå" (Salmebogen 191).«

  »På samme måde som i den oprindelige salme beskrives korsfæstelsen scene for scene og følges op af en lille refleksion over, hvad korsordet betyder i vores liv i dag. Det er ord til opmuntring, til støtte, til trøst, til tro og til frelse. “Bedre ord bliver aldrig sagt!” (Citat fra sangen)«

  - Mikkel Haahr Andersen

   

  Live-fremførelse: Mikkel Haahr Andersen
  Mastering: Johannes Techow

   

 • Intro
  Gm  
  C  
  Dm  
  Vers 1
  Kom h
  Dm en til Jesu kors og hør
  De s
  Dm idste ord han s
  F agde f
  C ør
  Han d
  Bb øde frivill
  C igt for
  Dm os
  Mærk tr
  Bb østen her ved J
  C esu
  Dm kors
  C  
  Vers 2
  Først
  Dm be'r han for de m
  C ennesker
  Dm som
  Har
  Dm dømt ham til de
  F n værs
  C te dom
  Han s
  Bb iger: "Gud,
  C tilgiv
  Dm dem for
  De
  Bb aner ikke h
  C vad de
  Dm gør"
  Vers 3
  O, J
  Dm esus, be' ogs
  C å for
  Dm mig
  Du v
  Dm ed jeg tit korsf
  F æster d
  C ig
  Når s
  Bb ynden sejrer
  C i mit l
  Dm iv
  O J
  Gm esus, bed: "Min G
  C ud, tilg
  Dm iv"
  C  
  Vers 4
  Ved k
  Dm orset her står J
  C esu m
  Dm or
  Tænk,
  Dm hvor må smerten v
  F ære s
  C tor
  Hun s
  Bb er den søn hun f
  C ødte
  Dm selv
  Bli' s
  Bb lået nådesl
  C øst ih
  Dm jel
  Vers 5
  Men Jesus kigger roligt hen
  Imod sin allerbedste ven
  "Johannes", siger han, "kvinden dér
  er nu din mor, dit ansvar her"
  Vers 6
  O Je
  Dm sus, hvis det s
  C ker en
  Dm dag
  Jeg
  Dm bli'r forladt og s
  F vigtet
  C af
  de m
  Bb ennesker som
  C omgi'r
  Dm mig
  Send
  Gm et Guds barn, en h
  C jælp fra
  Dm dig
  C  
  Vers 7
  To r
  Dm øvere bli'r s
  C amme
  Dm dag
  Korsf
  Dm æstet på hver s
  F ide
  C af
  Guds
  Bb egen søn, den
  C eneste
  Dm mand
  Som
  Bb er retfærdig, s
  C kyldfri,
  Dm ren
  Vers 8
  Den ene af forbryderne
  Får vendt sin dom, han angrer nu
  "Husk på mig", når han kort at sig'
  "Når du kommer til Himmerig"
  Vers 9
  O J
  Dm esus, hør den
  C bøn jeg
  Dm har
  At
  Dm jeg må få det
  F samme
  C svar:
  "I
  Bb dag, min ven, der
  C skal vi
  Dm ses
  i
  Gm mit perfekte
  C parad
  Dm is"
  C  
  Vers 10
  Der
  Dm findes intet l
  C igeså g
  Dm rumt
  som f
  Dm jerde ord fra J
  F esu
  C mund
  "Min
  Bb Gud, min Gud, hvorf
  C or har
  Dm du
  forl
  Bb adt mig?", si'r J
  C esus
  Dm nu
  Vers 11
  For
  Dm vores skyld blev
  C du forl
  Dm adt
  Og
  Dm af Guds vrede t
  F aget f
  C at
  For
  Bb du ønsker så i
  C nderl
  Dm igt
  at f
  Gm relse os til e
  C vigt l
  Dm iv
  C  
  Vers 12
  Al v
  Dm erdens skyld bær' h
  C an, Guds l
  Dm am
  Guds v
  Dm redes ild fort
  F/C ærrer h
  C am
  "Jeg t
  Bb/F ørster", siger
  C/E han og f
  Dm år
  En e
  Dm ddikedrik, en b
  C itter t
  Dm år
  Vers 13
  Dér
  Dm tømte du det b
  C æger, s
  Dm om
  kun
  F/C du ku' tømme v
  F erdens
  C/E dom!
  Du g
  Bb/F i'r et andet b
  C7 æger
  Dm nu
  I n
  C adveren tilgiver
  Dm du
  C  
  Mellemspil - modulation
  Dm  
  C  
  Bb  
  A  
  Db  
  Eb  
  F  
  Db  
  Eb  
  F  
  Vers 14
  Nu s
  Fm iger han: "Det
  Eb er fuld
  Fm bragt"
  Og b
  Ab edre or
  Eb d blir aldrig sagt
  Opf
  Db yldt er lov og p
  Eb rofe
  Fm ti
  Afs
  Db kaffet dødens t
  Eb yrann
  Fm i
  Vers 15
  Det
  Fm gi'r frimodighe
  Eb d og hå
  Fm b
  Dit
  Ab inderli
  Eb ge sejrsråb
  Det
  Db åbner Himlens p
  Eb ort
  Fm for mig
  O J
  Bbm esus, led mig rette
  Fm vej
  Mellemspil
  Eb  
  Fm  
  Eb  
  Vers 16
  H
  Fm ans sidste ord, hans sidste råb
  Er f
  Fm yldt af livets
  Ab/Eb store h
  Eb åb
  "Jeg o
  Db/F vergi'r min
  Eb sjæl og
  Fm ånd
  til
  Db/F dig, min Gud, din f
  Eb ader
  Fm/C hånd"
  Vers 17
  De
  Fm/C ord, de ord, træng
  Eb er sig i
  Fm/C nd
  Ud
  Fm/C i mit hjerte, s
  Ab/Eb jæl og s
  Eb ind
  "Gud,
  Db/F la' det bli' de
  Eb sidste
  Fm/C ord
  Som j
  Bbm eg ska' sig'... på d
  Eb enne j
  Fm ord"
  Eb  
  "Gud, la' det bli' de s
  Db idste ord"
  Eb  
  "Gud,
  Bbm la' det bli' de s
  Eb idste
  Fm ord
  Som j
  Bbm eg ska' sig' på d
  Eb enne j
  Fm ord"
  Kom hen til Jesu kors og hør De sidste ord han sagde før Han døde frivilligt for os Mærk trøsten her ved Jesu kors Først be'r han for de mennesker som Har dømt ham til den værste dom Han siger: "Gud, tilgiv dem for De aner ikke hvad de gør" O, Jesus, be' også for mig Du ved jeg tit korsfæster dig Når synden sejrer i mit liv O Jesus, bed: "Min Gud, tilgiv" Ved korset her står Jesu mor Tænk, hvor må smerten være stor Hun ser den søn hun fødte selv Bli' slået nådesløst ihjel Men Jesus kigger roligt hen Imod sin allerbedste ven "Johannes", siger han, "kvinden dér er nu din mor, dit ansvar her" O Jesus, hvis det sker en dag Jeg bli'r forladt og svigtet af de mennesker som omgi'r mig Send et Guds barn, en hjælp fra dig To røvere bli'r samme dag Korsfæstet på hver side af Guds egen søn, den eneste mand Som er retfærdig, skyldfri, ren Den ene af forbryderne Får vendt sin dom, han angrer nu "Husk på mig", når han kort at sig' "Når du kommer til Himmerig" O Jesus, hør den bøn jeg har At jeg må få det samme svar: "I dag, min ven, der skal vi ses i mit perfekte paradis" Der findes intet ligeså grumt som fjerde ord fra Jesu mund "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?", si'r Jesus nu For vores skyld blev du forladt Og af Guds vrede taget fat For du ønsker så inderligt at frelse os til evigt liv Al verdens skyld bær' han, Guds lam Guds vredes ild fortærrer ham "Jeg tørster", siger han og får En eddikedrik, en bitter tår Dér tømte du det bæger, som kun du ku' tømme verdens dom! Du gi'r et andet bæger nu I nadveren tilgiver du Nu siger han: "Det er fuldbragt" Og bedre ord blir aldrig sagt Opfyldt er lov og profeti Afskaffet dødens tyranni Det gi'r frimodighed og håb Dit inderlige sejrsråb Det åbner Himlens port for mig O Jesus, led mig rette vej Hans sidste ord, hans sidste råb Er fyldt af livets store håb "Jeg overgi'r min sjæl og ånd til dig, min Gud, din faderhånd" De ord, de ord, trænger sig ind Ud i mit hjerte, sjæl og sind "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig'... på denne jord" "Gud, la' det bli' de sidste ord" "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig' på denne jord"