Hør Kom Hen Til Jesu Kors Og Hør // Mikkel Haahr Andersen på youtube
 • »"Kom hen til Jesu kors og hør" er en langfredagsvise, som skildrer Jesu korsfæstelse med udgangspunkt i de såkaldte “syv korsord”. Det er en nyfortolkning af Thomas Kingos salme "Gak under Jesu kors at stå" (Salmebogen 191).«

  »På samme måde som i den oprindelige salme beskrives korsfæstelsen scene for scene og følges op af en lille refleksion over, hvad korsordet betyder i vores liv i dag. Det er ord til opmuntring, til støtte, til trøst, til tro og til frelse. “Bedre ord bliver aldrig sagt!” (Citat fra sangen)«

  - Mikkel Haahr Andersen

   

  Live-fremførelse: Mikkel Haahr Andersen
  Mastering: Johannes Techow

   

 • Intro
  Bbm  
  Eb  
  Fm  
  Vers 1
  Kom h
  Fm en til Jesu kors og hør
  De s
  Fm idste ord han s
  Ab agde f
  Eb ør
  Han d
  Db øde frivill
  Eb igt for
  Fm os
  Mærk tr
  Db østen her ved J
  Eb esu
  Fm kors
  Eb  
  Vers 2
  Først
  Fm be'r han for de m
  Eb ennesker
  Fm som
  Har
  Fm dømt ham til de
  Ab n værs
  Eb te dom
  Han s
  Db iger: "Gud,
  Eb tilgiv
  Fm dem for
  De
  Db aner ikke h
  Eb vad de
  Fm gør"
  Vers 3
  O, J
  Fm esus, be' ogs
  Eb å for
  Fm mig
  Du v
  Fm ed jeg tit korsf
  Ab æster d
  Eb ig
  Når s
  Db ynden sejrer
  Eb i mit l
  Fm iv
  O J
  Bbm esus, bed: "Min G
  Eb ud, tilg
  Fm iv"
  Eb  
  Vers 4
  Ved k
  Fm orset her står J
  Eb esu m
  Fm or
  Tænk,
  Fm hvor må smerten v
  Ab ære s
  Eb tor
  Hun s
  Db er den søn hun f
  Eb ødte
  Fm selv
  Bli' s
  Db lået nådesl
  Eb øst ih
  Fm jel
  Vers 5
  Men Jesus kigger roligt hen
  Imod sin allerbedste ven
  "Johannes", siger han, "kvinden dér
  er nu din mor, dit ansvar her"
  Vers 6
  O Je
  Fm sus, hvis det s
  Eb ker en
  Fm dag
  Jeg
  Fm bli'r forladt og s
  Ab vigtet
  Eb af
  de m
  Db ennesker som
  Eb omgi'r
  Fm mig
  Send
  Bbm et Guds barn, en h
  Eb jælp fra
  Fm dig
  Eb  
  Vers 7
  To r
  Fm øvere bli'r s
  Eb amme
  Fm dag
  Korsf
  Fm æstet på hver s
  Ab ide
  Eb af
  Guds
  Db egen søn, den
  Eb eneste
  Fm mand
  Som
  Db er retfærdig, s
  Eb kyldfri,
  Fm ren
  Vers 8
  Den ene af forbryderne
  Får vendt sin dom, han angrer nu
  "Husk på mig", når han kort at sig'
  "Når du kommer til Himmerig"
  Vers 9
  O J
  Fm esus, hør den
  Eb bøn jeg
  Fm har
  At
  Fm jeg må få det
  Ab samme
  Eb svar:
  "I
  Db dag, min ven, der
  Eb skal vi
  Fm ses
  i
  Bbm mit perfekte
  Eb parad
  Fm is"
  Eb  
  Vers 10
  Der
  Fm findes intet l
  Eb igeså g
  Fm rumt
  som f
  Fm jerde ord fra J
  Ab esu
  Eb mund
  "Min
  Db Gud, min Gud, hvorf
  Eb or har
  Fm du
  forl
  Db adt mig?", si'r J
  Eb esus
  Fm nu
  Vers 11
  For
  Fm vores skyld blev
  Eb du forl
  Fm adt
  Og
  Fm af Guds vrede t
  Ab aget f
  Eb at
  For
  Db du ønsker så i
  Eb nderl
  Fm igt
  at f
  Bbm relse os til e
  Eb vigt l
  Fm iv
  Eb  
  Vers 12
  Al v
  Fm erdens skyld bær' h
  Eb an, Guds l
  Fm am
  Guds v
  Fm redes ild fort
  Ab/Eb ærrer h
  Eb am
  "Jeg t
  Db/Ab ørster", siger
  Eb/G han og f
  Fm år
  En e
  Fm ddikedrik, en b
  Eb itter t
  Fm år
  Vers 13
  Dér
  Fm tømte du det b
  Eb æger, s
  Fm om
  kun
  Ab/Eb du ku' tømme v
  Ab erdens
  Eb/G dom!
  Du g
  Db/Ab i'r et andet b
  Eb7 æger
  Fm nu
  I n
  Eb adveren tilgiver
  Fm du
  Eb  
  Mellemspil - modulation
  Fm  
  Eb  
  Db  
  C  
  E  
  Gb  
  Ab  
  E  
  Gb  
  Ab  
  Vers 14
  Nu s
  Abm iger han: "Det
  Gb er fuld
  Abm bragt"
  Og b
  B edre or
  Gb d blir aldrig sagt
  Opf
  E yldt er lov og p
  Gb rofe
  Abm ti
  Afs
  E kaffet dødens t
  Gb yrann
  Abm i
  Vers 15
  Det
  Abm gi'r frimodighe
  Gb d og hå
  Abm b
  Dit
  B inderli
  Gb ge sejrsråb
  Det
  E åbner Himlens p
  Gb ort
  Abm for mig
  O J
  Dbm esus, led mig rette
  Abm vej
  Mellemspil
  Gb  
  Abm  
  Gb  
  Vers 16
  H
  Abm ans sidste ord, hans sidste råb
  Er f
  Abm yldt af livets
  B/Gb store h
  Gb åb
  "Jeg o
  E/Ab vergi'r min
  Gb sjæl og
  Abm ånd
  til
  E/Ab dig, min Gud, din f
  Gb ader
  Abm/Eb hånd"
  Vers 17
  De
  Abm/Eb ord, de ord, træng
  Gb er sig i
  Abm/Eb nd
  Ud
  Abm/Eb i mit hjerte, s
  B/Gb jæl og s
  Gb ind
  "Gud,
  E/Ab la' det bli' de
  Gb sidste
  Abm/Eb ord
  Som j
  Dbm eg ska' sig'... på d
  Gb enne j
  Abm ord"
  Gb  
  "Gud, la' det bli' de s
  E idste ord"
  Gb  
  "Gud,
  Dbm la' det bli' de s
  Gb idste
  Abm ord
  Som j
  Dbm eg ska' sig' på d
  Gb enne j
  Abm ord"
  Kom hen til Jesu kors og hør De sidste ord han sagde før Han døde frivilligt for os Mærk trøsten her ved Jesu kors Først be'r han for de mennesker som Har dømt ham til den værste dom Han siger: "Gud, tilgiv dem for De aner ikke hvad de gør" O, Jesus, be' også for mig Du ved jeg tit korsfæster dig Når synden sejrer i mit liv O Jesus, bed: "Min Gud, tilgiv" Ved korset her står Jesu mor Tænk, hvor må smerten være stor Hun ser den søn hun fødte selv Bli' slået nådesløst ihjel Men Jesus kigger roligt hen Imod sin allerbedste ven "Johannes", siger han, "kvinden dér er nu din mor, dit ansvar her" O Jesus, hvis det sker en dag Jeg bli'r forladt og svigtet af de mennesker som omgi'r mig Send et Guds barn, en hjælp fra dig To røvere bli'r samme dag Korsfæstet på hver side af Guds egen søn, den eneste mand Som er retfærdig, skyldfri, ren Den ene af forbryderne Får vendt sin dom, han angrer nu "Husk på mig", når han kort at sig' "Når du kommer til Himmerig" O Jesus, hør den bøn jeg har At jeg må få det samme svar: "I dag, min ven, der skal vi ses i mit perfekte paradis" Der findes intet ligeså grumt som fjerde ord fra Jesu mund "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?", si'r Jesus nu For vores skyld blev du forladt Og af Guds vrede taget fat For du ønsker så inderligt at frelse os til evigt liv Al verdens skyld bær' han, Guds lam Guds vredes ild fortærrer ham "Jeg tørster", siger han og får En eddikedrik, en bitter tår Dér tømte du det bæger, som kun du ku' tømme verdens dom! Du gi'r et andet bæger nu I nadveren tilgiver du Nu siger han: "Det er fuldbragt" Og bedre ord blir aldrig sagt Opfyldt er lov og profeti Afskaffet dødens tyranni Det gi'r frimodighed og håb Dit inderlige sejrsråb Det åbner Himlens port for mig O Jesus, led mig rette vej Hans sidste ord, hans sidste råb Er fyldt af livets store håb "Jeg overgi'r min sjæl og ånd til dig, min Gud, din faderhånd" De ord, de ord, trænger sig ind Ud i mit hjerte, sjæl og sind "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig'... på denne jord" "Gud, la' det bli' de sidste ord" "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig' på denne jord"