Hør Kom Hen Til Jesu Kors Og Hør // Mikkel Haahr Andersen på youtube
 • »"Kom hen til Jesu kors og hør" er en langfredagsvise, som skildrer Jesu korsfæstelse med udgangspunkt i de såkaldte “syv korsord”. Det er en nyfortolkning af Thomas Kingos salme "Gak under Jesu kors at stå" (Salmebogen 191).«

  »På samme måde som i den oprindelige salme beskrives korsfæstelsen scene for scene og følges op af en lille refleksion over, hvad korsordet betyder i vores liv i dag. Det er ord til opmuntring, til støtte, til trøst, til tro og til frelse. “Bedre ord bliver aldrig sagt!” (Citat fra sangen)«

  - Mikkel Haahr Andersen

   

  Live-fremførelse: Mikkel Haahr Andersen
  Mastering: Johannes Techow

   

 • Intro
  Cm  
  F  
  Gm  
  Vers 1
  Kom h
  Gm en til Jesu kors og hør
  De s
  Gm idste ord han s
  Bb agde f
  F ør
  Han d
  Eb øde frivill
  F igt for
  Gm os
  Mærk tr
  Eb østen her ved J
  F esu
  Gm kors
  F  
  Vers 2
  Først
  Gm be'r han for de m
  F ennesker
  Gm som
  Har
  Gm dømt ham til de
  Bb n værs
  F te dom
  Han s
  Eb iger: "Gud,
  F tilgiv
  Gm dem for
  De
  Eb aner ikke h
  F vad de
  Gm gør"
  Vers 3
  O, J
  Gm esus, be' ogs
  F å for
  Gm mig
  Du v
  Gm ed jeg tit korsf
  Bb æster d
  F ig
  Når s
  Eb ynden sejrer
  F i mit l
  Gm iv
  O J
  Cm esus, bed: "Min G
  F ud, tilg
  Gm iv"
  F  
  Vers 4
  Ved k
  Gm orset her står J
  F esu m
  Gm or
  Tænk,
  Gm hvor må smerten v
  Bb ære s
  F tor
  Hun s
  Eb er den søn hun f
  F ødte
  Gm selv
  Bli' s
  Eb lået nådesl
  F øst ih
  Gm jel
  Vers 5
  Men Jesus kigger roligt hen
  Imod sin allerbedste ven
  "Johannes", siger han, "kvinden dér
  er nu din mor, dit ansvar her"
  Vers 6
  O Je
  Gm sus, hvis det s
  F ker en
  Gm dag
  Jeg
  Gm bli'r forladt og s
  Bb vigtet
  F af
  de m
  Eb ennesker som
  F omgi'r
  Gm mig
  Send
  Cm et Guds barn, en h
  F jælp fra
  Gm dig
  F  
  Vers 7
  To r
  Gm øvere bli'r s
  F amme
  Gm dag
  Korsf
  Gm æstet på hver s
  Bb ide
  F af
  Guds
  Eb egen søn, den
  F eneste
  Gm mand
  Som
  Eb er retfærdig, s
  F kyldfri,
  Gm ren
  Vers 8
  Den ene af forbryderne
  Får vendt sin dom, han angrer nu
  "Husk på mig", når han kort at sig'
  "Når du kommer til Himmerig"
  Vers 9
  O J
  Gm esus, hør den
  F bøn jeg
  Gm har
  At
  Gm jeg må få det
  Bb samme
  F svar:
  "I
  Eb dag, min ven, der
  F skal vi
  Gm ses
  i
  Cm mit perfekte
  F parad
  Gm is"
  F  
  Vers 10
  Der
  Gm findes intet l
  F igeså g
  Gm rumt
  som f
  Gm jerde ord fra J
  Bb esu
  F mund
  "Min
  Eb Gud, min Gud, hvorf
  F or har
  Gm du
  forl
  Eb adt mig?", si'r J
  F esus
  Gm nu
  Vers 11
  For
  Gm vores skyld blev
  F du forl
  Gm adt
  Og
  Gm af Guds vrede t
  Bb aget f
  F at
  For
  Eb du ønsker så i
  F nderl
  Gm igt
  at f
  Cm relse os til e
  F vigt l
  Gm iv
  F  
  Vers 12
  Al v
  Gm erdens skyld bær' h
  F an, Guds l
  Gm am
  Guds v
  Gm redes ild fort
  Bb/F ærrer h
  F am
  "Jeg t
  Eb/Bb ørster", siger
  F/A han og f
  Gm år
  En e
  Gm ddikedrik, en b
  F itter t
  Gm år
  Vers 13
  Dér
  Gm tømte du det b
  F æger, s
  Gm om
  kun
  Bb/F du ku' tømme v
  Bb erdens
  F/A dom!
  Du g
  Eb/Bb i'r et andet b
  F7 æger
  Gm nu
  I n
  F adveren tilgiver
  Gm du
  F  
  Mellemspil - modulation
  Gm  
  F  
  Eb  
  D  
  Gb  
  Ab  
  Bb  
  Gb  
  Ab  
  Bb  
  Vers 14
  Nu s
  Bbm iger han: "Det
  Ab er fuld
  Bbm bragt"
  Og b
  Db edre or
  Ab d blir aldrig sagt
  Opf
  Gb yldt er lov og p
  Ab rofe
  Bbm ti
  Afs
  Gb kaffet dødens t
  Ab yrann
  Bbm i
  Vers 15
  Det
  Bbm gi'r frimodighe
  Ab d og hå
  Bbm b
  Dit
  Db inderli
  Ab ge sejrsråb
  Det
  Gb åbner Himlens p
  Ab ort
  Bbm for mig
  O J
  Ebm esus, led mig rette
  Bbm vej
  Mellemspil
  Ab  
  Bbm  
  Ab  
  Vers 16
  H
  Bbm ans sidste ord, hans sidste råb
  Er f
  Bbm yldt af livets
  Db/Ab store h
  Ab åb
  "Jeg o
  Gb/Bb vergi'r min
  Ab sjæl og
  Bbm ånd
  til
  Gb/Bb dig, min Gud, din f
  Ab ader
  Bbm/F hånd"
  Vers 17
  De
  Bbm/F ord, de ord, træng
  Ab er sig i
  Bbm/F nd
  Ud
  Bbm/F i mit hjerte, s
  Db/Ab jæl og s
  Ab ind
  "Gud,
  Gb/Bb la' det bli' de
  Ab sidste
  Bbm/F ord
  Som j
  Ebm eg ska' sig'... på d
  Ab enne j
  Bbm ord"
  Ab  
  "Gud, la' det bli' de s
  Gb idste ord"
  Ab  
  "Gud,
  Ebm la' det bli' de s
  Ab idste
  Bbm ord
  Som j
  Ebm eg ska' sig' på d
  Ab enne j
  Bbm ord"
  Kom hen til Jesu kors og hør De sidste ord han sagde før Han døde frivilligt for os Mærk trøsten her ved Jesu kors Først be'r han for de mennesker som Har dømt ham til den værste dom Han siger: "Gud, tilgiv dem for De aner ikke hvad de gør" O, Jesus, be' også for mig Du ved jeg tit korsfæster dig Når synden sejrer i mit liv O Jesus, bed: "Min Gud, tilgiv" Ved korset her står Jesu mor Tænk, hvor må smerten være stor Hun ser den søn hun fødte selv Bli' slået nådesløst ihjel Men Jesus kigger roligt hen Imod sin allerbedste ven "Johannes", siger han, "kvinden dér er nu din mor, dit ansvar her" O Jesus, hvis det sker en dag Jeg bli'r forladt og svigtet af de mennesker som omgi'r mig Send et Guds barn, en hjælp fra dig To røvere bli'r samme dag Korsfæstet på hver side af Guds egen søn, den eneste mand Som er retfærdig, skyldfri, ren Den ene af forbryderne Får vendt sin dom, han angrer nu "Husk på mig", når han kort at sig' "Når du kommer til Himmerig" O Jesus, hør den bøn jeg har At jeg må få det samme svar: "I dag, min ven, der skal vi ses i mit perfekte paradis" Der findes intet ligeså grumt som fjerde ord fra Jesu mund "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?", si'r Jesus nu For vores skyld blev du forladt Og af Guds vrede taget fat For du ønsker så inderligt at frelse os til evigt liv Al verdens skyld bær' han, Guds lam Guds vredes ild fortærrer ham "Jeg tørster", siger han og får En eddikedrik, en bitter tår Dér tømte du det bæger, som kun du ku' tømme verdens dom! Du gi'r et andet bæger nu I nadveren tilgiver du Nu siger han: "Det er fuldbragt" Og bedre ord blir aldrig sagt Opfyldt er lov og profeti Afskaffet dødens tyranni Det gi'r frimodighed og håb Dit inderlige sejrsråb Det åbner Himlens port for mig O Jesus, led mig rette vej Hans sidste ord, hans sidste råb Er fyldt af livets store håb "Jeg overgi'r min sjæl og ånd til dig, min Gud, din faderhånd" De ord, de ord, trænger sig ind Ud i mit hjerte, sjæl og sind "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig'... på denne jord" "Gud, la' det bli' de sidste ord" "Gud, la' det bli' de sidste ord Som jeg ska' sig' på denne jord"