Hør Nat og dag på youtube
 • En smuk lovsang om hvordan Jesu navn kan være vores rustning midt i frygten og stormen. Om hvordan hans navn er et fyrtårn, som kaster lys ind over vores liv når der er mørkt omkring os.

 • Intro
  Bm  
  D  
  Em  
  (x2)  
  Vers
  Bm I frygtens mørke
  D bærer jeg
  dit
  Em navn som rustning.
  Bm I stormens hærgen
  D står du fast
  som min
  Em fæstning.
  Pre-omkvæd
  Du
  G løfter mig ind i dit
  Bm himmelskær
  med dine
  C naglede hænder.
  G Evigt vidner de
  Bm : nåden er
  C her.
  Omkvæd
  Dit
  G navn er en
  D pejling for min s
  Cmaj7 jæl,
  det
  G navn som fort
  D jener al min p
  Cmaj7 ris.
  Dit
  G navn, Jes
  Bm7 us
  Skal på
  Cmaj7 ny som solen bryde gennem
  vor morgendis.
  Ml.spil
  Bm  
  D  
  Em  
  C-stykke
  /:
  G Løft dit øje
  D Se din frelser, min
  Em7 sjæl
  G Frygt ej mere
  D Jesus fører dig h
  Em7 jem :/
  G Natten tier, sjælen finder
  D ro
  Dagen spirer atter f
  Em7 rem
  Omkvæd
  Dit navn er en pejling for min sjæl...
  Coda
  /: Nat og d
  G ag må min
  D sjæl
  kun prise dit
  Cmaj store navn
  Nat og
  G dag må mit
  D hjerte kende
  din nådes
  Cmaj havn. :/
  I frygtens mørke bærer jeg dit navn som rustning. I stormens hærgen står du fast som min fæstning. Du løfter mig ind i dit himmelskær med dine naglede hænder. Evigt vidner de: nåden er her. Dit navn er en pejling for min sjæl, det navn som fortjener al min pris. Dit navn, Jesus Skal på ny som solen bryde gennem vor morgendis. /: Løft dit øje Se din frelser, min sjæl Frygt ej mere Jesus fører dig hjem :/ Natten tier, sjælen finder ro Dagen spirer atter frem Dit navn er en pejling for min sjæl... /: Nat og dag må min sjæl kun prise dit store navn Nat og dag må mit hjerte kende din nådes havn. :/