Hør Vis mig dine veje // Benjamin Møller Kirketerp på youtube
 • Sangen udtrykker et ønske om at leve som kristen og tilhøre Herren, men i et lys af at vi må bede Gud om hjælp til at vise os hans veje, at vi må få klarsyn gennem ham og hans ord og tilgive os det der adskiller os fra ham. Samtidig udtrykker den også den vished, vi må hvile i som kristne, at Gud er med os i alle livets henseender. Og til sidst rummer sangen også en frelsesvished, at Gud selv efter et liv med ham på denne jord, vil bære os hjem.

 • Intro
  A  
  A/E  
  A  
  A/E  
  Vers 1
  Vis mig
  A dine
  A/E veje
  lær mig
  A dine
  A/E stier
  vejled
  A du mig min
  D frel
  A/C# ses
  E/G# Gud
  Vers 2
  Lad min blindhed forsvinde
  og mit øje skue
  fri mit hjerte fra uklarhed
  Vers 3
  Lad din
  A nåde
  A/E skinde
  over
  A/E syndens mørke
  når jeg
  D bryde
  A/C# r med
  E di - ne bud
  Omkvæd
  Så jeg med
  Em/G tid - -
  D/F# en kan
  A5/E stå
  midt i den
  C#/F him -
  C#7 melske
  Dsus2 lov - - -
  Dadd9 sang
  på den
  A5 nyskabte
  E/B jord
  Mellemspil
  A/C#  
  Dsus2  
  A  
  A/E  
  A  
  A/E  
  Vers 4
  Når mit liv det blomstrer
  og er fyldt med lovsang
  er du midt i min glæde her
  Vers 5
  Og når livet svier
  og min bøn den vakler
  er du Herre helt tæt hos mig
  Solo sektion
  B/D#  
  Emaj7/G#  
  E6/G#  
  F#7sus4  
  F#  
  E/B  
  B7  
  Emaj7/G#  
  A5  
  Bm7  
  A/C#  
  Dadd9  
  A  
  A/E  
  A  
  A/E  
  Vers 6
  Hjælp mig søge dit ansit
  i mit liv, O Herre
  i dit blik er der fred for mig
  Vers 7
  Og når dagen kommer
  hvor mit lys udbrænder
  tager du mig min Gud i favn
  Omkvæd
  Og bærer mig helt hjem
  hjem til den himmelske lovsang
  på den nyskabte jord
  Mellemspil = outro
  Vis mig dine veje lær mig dine stier vejled du mig min frelses Gud Lad min blindhed forsvinde og mit øje skue fri mit hjerte fra uklarhed Lad din nåde skinde over syndens mørke når jeg bryder med di - ne bud Så jeg med tid - - en kan stå midt i den him - melske lov - - - sang på den nyskabte jord Når mit liv det blomstrer og er fyldt med lovsang er du midt i min glæde her Og når livet svier og min bøn den vakler er du Herre helt tæt hos mig Hjælp mig søge dit ansit i mit liv, O Herre i dit blik er der fred for mig Og når dagen kommer hvor mit lys udbrænder tager du mig min Gud i favn Og bærer mig helt hjem hjem til den himmelske lovsang på den nyskabte jord